Select Page

Onte reuniuse a Comisión de Espectáculos e Asctividades Recreativas de Galicia con dous obxectivos fundamentais:

1. Constitución do grupo de traballo
2. Estudo e análise do borrador do proxecto de decreto polo que se aproba o catálogo de
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

GalegoEspañol