Select Page

O 26 de xuño asistiu o Vicepresidente da CoGaVe, Pedro Fernández Roque, á reunión da Comisión de Espectáculos e Actividades Recreativas de Galicia, celebrada en Santiago de Compostela. Nesta xuntanza debatéronse as propostas aportadas polas entidades que forman parte da Comisión do “Borrador de Orde pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia”.

GalegoEspañol