Select Page

Hoxe, 25 de Xullo, Día de Galicia, celebramos o Día Grande da nosa Terra; e con ela, a Historia, costumes e tradicións que nos definen ós galegos e galegas.

Este ano, 2022, Ano Santo, e co Xacobeo 2021-2022, conmemoramos dun xeito especial o «Camiño de Camiños», o Camiño de Santiago, que desde hai máis de 12 séculos, peregríns de tódolos rincóns do mundo, percorreron e seguen a percorrer, ata chegar á capital de Galicia.

Desde a CoGaVe-Confederación Galega de Asociacións Veciñais «Rosalía de Castro», celebramos esta data tan importante, e con ela, a Honra de ser e sentirnos galegos; e reivindicamos, ó mesmo tempo, o camiño que na procura das melloras na calidade de vida dos galegos e galegas queda por percorrer. Un camiño, que desde a nosa entidade, seguiremos percorrendo cada día.

Feliz Día de Galicia! E Feliz Día, tamén, a toda España??, por ser, Santiago Apóstolo, o seu -o noso- Patrón.

Hoy, 25 de Julio, Día de Galicia, celebramos el Día Grande de nuestra Tierra; y con ella, la Historia, costumbres y tradiciones que nos definen a los gallegos y gallegas.

Este año, 2022, Año Santo, y con el Jacobeo 2021-2022, conmemoramos de una manera especial el «Camino de Caminos», el Camino de Santiago, que desde hace más de 12 siglos, peregrinos de todos los rincones del mundo, han recorrido y siguen recorriendo para llegar a la capital de Galicia.

Desde la CoGaVe- Confederación Gallega de Asociaciones Vecinales «Rosalía de Castro», celebramos esta fecha tan importante, y con ella, el Honor de ser y sentirnos gallegos; y reivindicamos, al mismo tiempo, el camino que en la búsqueda de las mejoras en la calidad de vida de los gallegos y gallegas queda por recorrer. Un camino que, desde nuestra entidad, seguiremos recorriendo cada día.

¡Feliz Día de Galicia! Y Feliz Día, también, a toda España, por ser, Santiago Apóstol, su -nuestro- Patrón.

GalegoEspañol