Select Page

4 Maio, 2024

José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e Jesús Vázquez, presidente da Federación de AAVV de Lugo, acompañado de varios membros da directiva, así como do presidente de Cogave, Fernando Rois, mantiveron un encontro na sede da Federación veciñal, a través do que se establece o marco de colaboración que permitirá mellorar a comunicación da administración hidráulica cos veciños.

“Esta colaboración servirá para divulgar as melloras recentes introducidas da normativa de augas, que establece cambios que posibilitan a execución de distintas actuacións moi demandadas polo cidadán, facilitando a tramitación mediante Declaración Responsable, o que supón beneficios en canto a prazos e a exención de taxas” matizou o presidente da CHMS
Jesús Vázquez, pola súa banda, mostrou total disposición e agradecemento da Federación Veciñal que dirixe, en colaborar coa CHMS a través de proxectos que melloren a vida cotiá do veciño, sobre todo da contorna rural, con menos facilidade de acceso ás administracións.

“A concienciación social sobre o bo uso do recurso e o aproximar a Administración ao cidadán a través do tecido asociativo é o noso obxectivo a curto e medio prazo” concluíu Quiroga.

FUENTE: LUGOXA. 04/ 05 /2024.

GalegoEspañol