Select Page

No Día Nacional do Doante de órganos e tecidos, desde a CoGaVe – Confederación Galega de Asociacións Veciñais «Rosalía de Castro», queremos recoñecer e homenaxear a tantas persoas doantes  e o seu agasallo de Vida; e animar a que ese número siga medrando.

Grazas ós/ás profesionais sanitarios/as e ás entidades sociais, Instalacións e Administracións que apoian e fomentan esta iniciativa.

En el Día Nacional del Donante de órganos y tejidos, desde la Confederación Gallega de Asociaciones Vecinales «Rosalía de Castro» – #CoGaVe, queremos reconocer y homenajear a tantas personas donantes y su regalo de Vida; y animar a que ese número siga creciendo.

Gracias a los/las profesionales sanitarios/as y a las entidades sociales, Instalaciones y Administraciones que apoyan y fomentan esta iniciativa.

#DoaVida❤️ #DíaNacionalDoDoante

#DonaVida❤️ #DíaNacionalDelDonante

#DíaNacionalDoante2024 #DíaNacionalDonante2024

GalegoEspañol